Navigation path

Additional tools

A-tól Z-ig

Értékelés

A 2007-2013-as programozási időszak során háromféle módon végezhető értékelő munka: előzetes (ex ante), folyamatos és utólagos (ex post) értékelés révén. A kohéziós politika kiértékelésére partnerségi alapon kerül sor. A tagállamok felelősek az előzetes értékelésért, míg az utólagos értékelést az Európai Bizottság végzi.

Noha a folyamatos értékelés többnyire a tagállamok feladata, ilyen típusú értékelő munkát saját kezdeményezésre a Bizottság is végezhet, a tagországokkal partnerségben. Erre azonban csak akkor kerül sor, ha a Bizottság ezt szükségesnek ítéli, és ha az értékelést a tagállamoknál hatékonyabban le tudja folytatni (ez a helyzet pl. az uniós dimenzióval rendelkező stratégiai értékelések esetében). Az Európai Bizottság számára kiemelten fontos feladatot jelent, hogy a kérdésben iránymutatással szolgáljon, illetve hogy elősegítse a tagállamok közötti tapasztalatcserét.

További információk

A kohéziós politika kiértékelése English Deutsch français

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok