Navigation path

Additional tools

Sanasto

Arviointi

Ohjelmakaudella 2007-2013 käytössä on kolme eri vaiheissa sovellettavaa arviointitapaa, jotka ovat ennakkoarviointi, jatkuva arviointi ja jälkiarviointi. Koheesiopolitiikan arviointivastuu on jaettu jäsenvaltioiden ja Euroopan komission kesken. Ennakkoarviointi on jäsenvaltioiden vastuulla, kun taas jälkiarvioinnin toteuttaa komissio.

Jatkuva arviointi on pääasiassa jäsenvaltioiden tehtävä, mutta komissio voi toteuttaa sitä myös omasta aloitteestaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Komissio suorittaa jatkuvaa arviointia ainoastaan tarvittaessa ja silloin kun sitä pidetään jäsenvaltioiden arviointia tehokkaampana (esim. EU:n laajuisissa strategisissa arvioinneissa). Euroopan komission keskeisiin tehtäviin kuuluu arviointia koskeva ohjeistaminen ja jäsenvaltioiden välisen kokemustenvaihdon edistäminen.

Lisätietoja

Arviointi English Deutsch français

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media