Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Cilj evropskega teritorialnega sodelovanja

Evropsko teritorialno sodelovanje, eden od ciljev regionalne politike EU, je namenjeno krepitvi čezmejnega, nadnacionalnega in regionalnega sodelovanja. Temelji na prejšnji pobudi INTERREG, financira pa se iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Sodelovanje lahko poteka na področju raziskav, razvoja, informacijske družbe, okolja, preprečevanja tveganja ter celostnega gospodarjenja z vodami. Do financiranja so upravičene regije na ravni NUTS III ob notranjih in zunanjih kopenskih mejah EU ter nekatere regije ob morskih mejah, med katerimi je največ 150 km.

Za namene mrež sodelovanja in izmenjave izkušenj je upravičeno celotno ozemlje Evropske unije. Sofinanciranje EU je omejeno na 75 % javnih izdatkov.

Vas zanima več?

Evropsko teritorialno sodelovanje

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji