Navigation path

Additional tools

od A po Z

Cieľ Európska územná spolupráca

Tento cieľ, ktorý je zameraný na posilnenie cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce, vychádza zo staršej iniciatívy INTERREG a je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Oblasťami spolupráce je výskum, vývoj, informačná spoločnosť, životné prostredie, predchádzanie rizikám a integrovaná správa vodných zdrojov. Oprávnené regióny (na úrovni NUTS III) sa musia nachádzať pozdĺž vnútorných pozemných hraníc Únie alebo v niektorých prípadoch pozdĺž námorných hraníc, pričom vzdialenosť medzi nimi nesmie presiahnuť 150 km.

Na účely medziregionálnej spolupráce, sietí spolupráce a výmeny skúseností je oprávnené celé územie Spoločenstva. Verejné projekty je možné z prostriedkov EÚ spolufinancovať maximálne do výšky 75 %.

Viac informácií

Cieľ Európska územná spolupráca

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá