Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Obiectivul de cooperare teritorială europeană

Acest obiectiv vizează consolidarea cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale în baza precedentei iniţiative INTERREG şi este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER).

Cooperarea se axează pe următorele domenii: cercetare, dezvoltare, societatea informaţională, mediu, prevenirea riscurilor şi gospodărirea integrată a apelor. Regiunile eligibile sunt cele din zone de nivel NUTS 3, situate de-a lungul zonelor de frontieră terestre interne şi externe ale UE şi anumite regiuni situate de-a lungul frontierelor maritime, separate de o distanţă de cel mult 150 km.

În cazul reţelelor orientate către cooperare şi schimburi de experienţă, este eligibil întreg teritoriul UE. Plafonul de cofinanţare comunitară este stabilit la 75% din cheltuielile publice.

Mai multe detalii

Obiectivul de cooperare teritorială europeană

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale