Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Doelstelling "Europese Territoriale Samenwerking"

Deze doelstelling is gericht op de versterking van grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking op basis van het oude INTERREG-initiatief en wordt gefinancierd doro het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Bij deze samenwerking gaat het om onderzoek, ontwikkeling, informatiemaatschappij, milieu, risicopreventie en geïntegreerd waterbeheer. De regio's die in aanmerking komen zijn die op NUTS III-niveau. Ze liggen aan de binnen- en buitengrenzen op het land en aan bepaalde maritieme grenzen op een maximale afstand van 150 van elkaar.

Wat netwerken voor samenwerking en uitwisseling van ervaring betreft, komt het hele EU-grondgebied in aanmerking. Het plafond voor de EU-bijdrage is 75% van de overheidsuitgaven.

Meer details

Doelstelling "Europese Territoriale Samenwerking"

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte