Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslas

Šiuo tikslu siekiama stiprinti tarpvalstybinį, tarptautinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą, grindžiamą ankstesne iniciatyva INTERREG ir finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšomis.

Bendradarbiaujama mokslinių tyrimų, plėtros, informacinės visuomenės, aplinkos, rizikos prevencijos ir integruotos vandentvarkos srityse. Regionai, kuriuose gali būti siekiama šio tikslo, yra teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros NUTS III lygmens regionai palei vidines ES sausumos sienas, išorines sausumos sienas bei tam tikri regionai palei jūrines sienas, kuriuos skiria ne didesnis kaip 150 km atstumas.

Bendradarbiavimo ir dalijimosi patirtimi tinklų atveju šis tikslas gali būti taikomas visoje Bendrijos teritorijoje. ES lėšomis galima finansuoti ne daugiau kaip 75 % viešųjų išlaidų.

Išsamiau

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslas

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos