Navigation path

Additional tools

A–Y

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärk

Asjaomane eesmärk on suunatud piiriülese, riikide- ja piirkondadevahelise koostöö tugevdamisele. Selle aluseks on varasem algatus INTERREG ning seda rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Koostööd tehakse järgmistes valdkondades: teadusuuringud, arendustegevus, infoühiskond, keskkond, riskiennetus ning integreeritud veemajandus. Abikõlblikud piirkonnad on ELi sisemaismaapiiri ja välismaismaapiiri ääres asuvad NUTSi 3. taseme piirkonnad ning teatavad merepiiriga külgnevad NUTSi 3. taseme piirkonnad, mis ei asu üksteisest rohkem kui 150 km kaugusel.

Koostöövõrgustike ja kogemustevahetuse eesmärgil võib saada toetust kogu ELi territooriumil. ELi kaasrahastamise ülempiir on 75 % avaliku sektori kuludest.

Lisateave

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärk

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis