Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Evropski socialni sklad (ESS)

Evropski socialni sklad, ustanovljen leta 1958, je eden od glavnih finančnih instrumentov, s katerimi EU podpira državne politike za povečanje zaposlenosti in zaposlitvenih možnosti, izboljšanje kakovosti in produktivnosti dela ter za zmanjšanje družbene izključenosti in razlik v zaposlenosti med regijami.

V obdobju 2007-2013 so najpomembnejša področja financiranja sklada: prilagodljivost delavcev in podjetij, dostop do zaposlitve in udeležba na trgu dela, družbena vključitev prikrajšanih posameznikov, preprečevanje vseh oblik diskriminacije ter oblikovanje partnerstev za uspešno izvedbo reform na področju zaposlovanja. Za to programsko obdobje znaša proračun ESS približno 75 milijard EUR.

Sredstva ESS se dodelijo v skladu z dvema ciljema regionalne politike EU za obdobje 2007-2013: konvergenca ter regionalna konkurenčnost in zaposlovanje.

Vas zanima več?

Evropski socialni sklad

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji