Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het in 1958 opgerichte ESF is een van de belangrijkste financiële instrumenten van de EU voor de ondersteuning van nationaal beleid datg gericht is op de verruiming van de werkgelegenheid en de arbeidskansen, de verhoging van de kwaliteit en de productiviteit op het werk, en de bestrijding van sociale uitsluiting en regionale verschillen in werkgelegenheid.

Voor de periode 2007-2013 liggen de prioriteiten van het ESF bij vergroting van het aanpassingsvermogen van werknemers en ondernemingen, verbetering van de toegang tot en de participatie op de arbeidsmarkt, verbetering van de sociale integratie van kansarmen, bestrijding van discriminatie en bevordering van partnerschappen voor hervorming van de arbeidsmarkt. Voor dezelfde periode bedraag het budget van het ESF circa 75 miljard euro.

De ESF-financiering valt onder twee doelstellingen van het regionaal beleid van de EU voor 2007-2013: "convergentie" en "regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid".

Meer details

Europees Sociaal Fonds

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte