Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

ESF, ko izveidoja 1958. gadā, ir viens no Eiropas Savienības galvenajiem finanšu instrumentiem. No tā atbalsta valstu centienus uzlabot nodarbību un paplašināt nodarbinātības iespējas, uzlabot darba kvalitāti un ražīgumu, kā arī mazināt sociālo izstumtību un reģionālās atšķirības nodarbinātībā.

2007.-2013. gada periodā par galvenajām ESF darbības jomām ir atzīta darba ņēmēju un uzņēmumu pielāgošanās spēja, darba iespējas un dalība darba tirgū, riska grupu sociālā integrēšana, cīņa pret visdažādākajām diskriminācijas izpausmēm un partnerību veidošana, lai pārvaldītu reformas nodarbinātībā. Minētajam laikposmam ESF atvēlētais budžets ir apmēram 75 miljardi eiro.

ESF līdzekļus piešķir saskaņā ar diviem ES reģionālās politikas mērķiem, kas noteikti 2007.-2013. gadam, - konverģences mērķi un reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķi.

Plašāka informācija

Eiropas Sociālais fonds

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi