Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Europos socialinis fondas (ESF)

Europos socialinis fondas įsteigtas 1958 m., jo lėšos yra vienos iš pagrindinių ES finansinių priemonių, kuriomis remiama valstybių narių politika, skirta užimtumui didinti ir užimtumo galimybėms plėsti, darbo kokybei ir našumui gerinti, socialinei atskirčiai ir užimtumo netolygumams regionuose mažinti.

2007-2013 m. svarbiausios ESF veiklos sritys yra darbuotojų ir įmonių prisitaikymo galimybės, galimybės gauti darbą ir dalyvavimas darbo rinkoje, socialinė socialiai remtinų žmonių įtrauktis, kova su visų rūšių diskriminacija, užimtumo reformų valdymo partnerystės organizacijų kūrimas ir kt. Minėtu laikotarpiu ESF skirtas apie 75 mlrd. biudžetas.

ESF lėšos skirstomos pagal du 2007-2013 m. ES regioninės politikos tikslus: konvergencijos bei regioninio konkurencingumo ir užimtumo.

Išsamiau

Europos socialinis fondas

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos