Navigation path

Additional tools

Sanasto

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Vuonna 1958 perustettu Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on yksi EU:n tärkeimmistä kansallista sosiaalipolitiikkaa tukevista rahoitusvälineistä. Sen avulla tuetaan politiikkaa, jolla pyritään lisäämään työllisyyttä ja työllisyysmahdollisuuksia, parantamaan työn laatua ja tuottavuutta sekä vähentämään sosiaalista syrjäytymistä ja alueellisia työllisyyseroja.

ESR:n kauden 2007-2013 ensisijaisiin toiminta-aloihin kuuluvat työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskyvyn parantaminen, työhön pääsy ja työmarkkinoille osallistuminen, vähäosaisten sosiaalisen osallisuuden edistäminen, kaikenlaisen syrjinnän torjuminen sekä työllisyyteen liittyvien uudistusten käynnistäminen kumppanuustoiminnan avulla. ESR:n määrärahat ovat kuluvalla kaudella noin 75 miljardia euroa.

ESR:n rahoituksella tuetaan seuraavien kaudelle 2007-2013 asetettujen EU:n aluepolitiikan tavoitteiden toteuttamista: "lähestymistavoite" sekä "alueellinen kilpailukyky ja työllisyys".

Lisätietoja

Euroopan sosiaalirahasto

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media