Navigation path

Additional tools

A–Y

Euroopa Sotsiaalfond (ESF)

1958. aastal loodud Euroopa Sotsiaalfond on ELi peamine rahastamisvahend, millega toetatakse liikmesriikide poliitikat tööhõive ja tööhõivevõimaluste suurendamiseks, töö kvaliteedi ja tootlikkuse tõstmiseks ning sotsiaalse tõrjutuse ning piirkondlike tööhõiveerinevuste vähendamiseks.

Ajavahemikul 2007-2013 on Euroopa Sotsiaalfondi peamised tegevusvaldkonnad muu hulgas töötajate ja ettevõtete kohanemisvõime, tööturule pääsemine ja seal osalemine, tõrjutud inimeste sotsiaalne kaasamine, võitlus diskrimineerimise kõigi vormide vastu, partnerluste loomine tööhõivereformide teostamiseks. Kõnealusel ajavahemikul on sotsiaalfondi eelarve umbes 75 miljardit eurot.

Rahastamine Euroopa Sotsiaalfondist on aastatel 2007-2013 jaotatud ELi regionaalpoliitika kahe eesmärgi vahel: lähenemiseesmärk ning piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärk.

Lisateave

Euroopa Sotsiaalfond

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis