Navigation path

Additional tools

A til Å

Den Europæiske Socialfond (ESF)

Den Europæiske Socialfond (ESF), som blev oprettet i 1958, er et af EU's vigtigste redskaber til at støtte de nationale politikker, der søger at øge beskæftigelsen og skabe flere jobmuligheder, at forbedre produktiviteten og arbejdskvaliteten og at mindske den sociale udstødelse og de regionale forskelle på beskæftigelsesområdet.

I perioden 2007-2013 er nogle af ESF's vigtigste indsatsområder tilpasningsevnen hos arbejdstagere og virksomheder, adgangen til beskæftigelse og arbejdsmarkedsdeltagelsen, social integrering af dårligt stillede, bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling og partnerskaber med henblik på reformer på beskæftigelsesområdet. For samme periode har den et budget på ca. 75 milliarder euro.

Midlerne afsættes til to af EU's regionalpolitiske mål for 2007-2013: "konvergens" og "regional konkurrenceevne og beskæftigelse".

Læs mere

Den Europæiske Socialfond

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!