Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Evropský sociální fond (ESF)

Evropský sociální fond (ESF), vytvořený v roce 1958, je jedním z hlavních finančních nástrojů EU na podporu vnitrostátních politik, které se snaží zvyšovat zaměstnanost, zlepšovat kvalitu a produktivitu práce a omezovat sociální vyloučení a rozdíly panující v oblasti zaměstnanosti mezi regiony.

Pro období 2007-2013 patří mezi hlavní oblasti činnosti ESF zvyšování přizpůsobivosti pracovníků a podniků, snazší přístup k zaměstnání a širší účast na trhu práce, sociální začleňování znevýhodněných osob, boj se všemi formami diskriminace a tvorba partnerství usnadňujících reformy v oblasti zaměstnanosti. Rozpočet fondu na toto období činí přibližně 75 miliard eur.

Prostředky ESF jsou rozdělovány v rámci dvou cílů regionální politiky EU pro období 2007-2013: cíle "Konvergence" a cíle "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost".

Další podrobnosti

Evropský sociální fond

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média