Navigation path

Additional tools

A till Ö

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) inrättades 1975 för att ge ekonomiskt stöd till de regionala ekonomiernas utveckling och strukturella omvandling samt till ekonomiska förändringar, stärkt konkurrenskraft och territoriellt samarbete i EU. Fonden är den ena av EU:s två strukturfonder (den andra är Europeiska socialfonden).

För perioden 2007-2013 uppgår fondens budget till drygt 200 miljarder euro. Pengarna används till att uppfylla konvergensmålet och målen regional konkurrenskraft och sysselsättning och europeiskt territoriellt samarbete. Fonden medfinansierar framför allt investeringsprojekt för hållbara jobb, infrastruktur, stöd till regional och lokal utveckling och småföretagande.

Läs mer

Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU regionalpolitik: Håll dig informerad