Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Evropski sklad za regionalni razvoj, ustanovljen leta 1975, zagotavlja sredstva za krepitev konkurenčnosti, prilagajanje na gospodarske spremembe, razvoj in strukturno prilagoditev gospodarstev regij ter teritorialno sodelovanje v EU. ESRR in Evropski socialni sklad (ESS) sta strukturna sklada Evropske unije.

V proračunskem obdobju 2007-2013 ima Evropski sklad za regionalni razvoj na voljo več kot 200 milijard EUR. Sklad financira projekte s prednostnih področij ciljev konvergence, regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja ter evropskega teritorialnega sodelovanja. Sofinancira zlasti naložbene projekte za odpiranje trajnih delovnih mest, izgradnjo infrastrukture, podporo regionalnemu in lokalnemu razvoju ter MSP.

Vas zanima več?

Evropski sklad za regionalni razvoj

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji