Navigation path

Additional tools

od A po Z

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

EFRR, ktorý vznikol v roku 1975, sa zameriava na rozvoj a štrukturálne zmeny regionálnych ekonomík, hospodárske zmeny, zvýšenie konkurencieschopnosti a územnú spoluprácu v celej EÚ. Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond sú tzv. štrukturálnymi fondami EÚ.

EFRR disponuje na obdobie 2007 - 2013 rozpočtom vo výške viac ako 200 miliárd EUR. Podpora z fondu sa sústredí na priority v rámci cieľov Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európska územná spolupráca. Z prostriedkov fondu sa spolufinancujú investičné projekty v oblasti tvorby udržateľných pracovných miest, výstavby infraštruktúry, podpory regionálneho a miestneho rozvoja a malých a stredných podnikov.

Viac informácií

Európsky fond regionálneho rozvoja

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá