Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER)

FEDER a fost creat în 1975 pentru a sprijini financiar dezvoltarea şi adaptarea structurală a economiilor regionale, schimbările economice, competitivitatea, precum şi cooperarea teritorială în UE. Fondul social european (FSE) şi Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) constituie fondurile structurale ale UE.

Pentru perioada 2007-2013, FEDER dispune de un buget de peste 200 de miliarde de euro. Fondul european de dezvoltare regională are stabilite o serie de priorităţi din domeniul de aplicare al obiectivelor de convergenţă, competitivitate şi ocupare a forţei de muncă la nivel regional şi de cooperare teritorială în UE. În mod special, acest Fond contribuie la cofinanţarea proiectelor de investiţii vizând crearea de locuri de muncă durabile, infrastructura, dezvoltarea regională şi locală şi IMM-urile.

Mai multe detalii

Fondul european de dezvoltare regională

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale