Navigation path

Additional tools

Sanasto

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Vuonna 1975 perustetusta Euroopan aluekehitysrahastosta myönnetään rahoitustukea alueiden talouden kehittämiseen ja rakenteelliseen mukauttamiseen, talouden muutoksiin, kilpailukyvyn lisäämiseen sekä EU:n laajuiseen alueelliseen yhteistyöhön. EAKR on toinen EU:n rakennerahastoista Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohella.

EAKR:n määrärahat kaudella 2007-2013 ovat yli 200 miljardia euroa. Rahasto toimii useilla lähentymistavoitteen, alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden sekä Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteen kohdealoilla. Rahastosta myönnetään yhteisrahoitusta ennen kaikkea hankkeisiin, jotka liittyvät kestävien työpaikkojen luomiseen, infrastruktuureihin, alue- ja paikalliskehityksen tukemiseen ja pk-yrityksiin.

Lisätietoja

Euroopan aluekehitysrahasto

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media