Navigation path

Additional tools

A–Y

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF)

Euroopa Regionaalarengu Fond loodi 1975. aastal ning see aitab rahastada piirkondade majanduse arengut ja struktuurilist kohandamist, majandusmuutusi, konkurentsivõime suurendamist ning territoriaalset koostööd kogu ELis. Euroopa Regionaalarengu Fond moodustab koos Euroopa Sotsiaalfondiga ELi struktuurifondid.

Euroopa Regionaalarengu Fondi eelarve ajavahemikul 2007-2013 on üle 200 miljardi euro. Fond keskendub kindlatele prioriteetidele lähenemiseesmärgi, piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames. Eelkõige annab ERF panuse investeerimisprojektide kaasrahastamisse järgmistes valdkondades: püsivate töökohtade loomine, infrastruktuur, piirkondliku ja kohaliku arengu toetamine ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.

Lisateave

Euroopa Regionaalarengu Fond

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis