Navigation path

Additional tools

A til Å

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) blev oprettet i 1975 og yder økonomisk støtte til udvikling og strukturel tilpasning af regionale økonomier, økonomiske forandringer, øget konkurrenceevne og territorialt samarbejde i hele EU. Sammen med Den Europæiske Socialfond (ESF) er den en af EU's to strukturfonde.

For perioden 2007-2013 er der afsat over 200 milliarder euro. Fonden fokuserer på en række prioriteringer inden for målene om konvergens, regional konkurrenceevne og beskæftigelse og europæisk territorialt samarbejde. Den bidrager specielt til samfinansierede investeringsprojekter om skabelsen af varige job, infrastruktur, støtte til regional- og lokaludvikling og små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!