Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) byl vytvořen v roce 1975. Poskytuje finanční pomoc v zájmu rozvoje a strukturálních změn regionálních ekonomik, transformace hospodářství, větší konkurenceschopnosti a územní spolupráce v EU. Spolu s Evropským sociálním fondem (ESF) je jedním ze dvou strukturálních fondů EU.

Pro období 2007-2013 činí rozpočet EFRR více než 200 miliard eur. Fond se zaměřuje na řadu priorit v rámci cílů "Konvergence", "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost" a "Evropská územní spolupráce". Zejména se podílí na spolufinancování investičních projektů v oblasti tvorby udržitelných pracovních míst, infrastruktury, podpory regionálního a místního rozvoje a malých a středních podniků.

Další podrobnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média