Navigation path

Additional tools

A till Ö

Europeiska investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken (EIB) lånar ut pengar på lång sikt för EU:s räkning. EIB grundades 1958 och är verksam inom EU och i drygt 140 länder som har samarbetsavtal med EU. Banken samarbetar med EU-institutionerna för att förverkliga EU:s viktigaste mål.

EIB lånar ut pengar till både den offentliga och den privata sektorn när det gäller sammanhållnings- och konvergensmålen. Den stöder små och medelstora företag, miljöprojekt, FoU-projekt samt transport- och energiprojekt. Banken ger dock inga bidrag.

Det finns flera sammanhållningspolitiska finansieringsprogram för 2007-2013:

  • Jaspers : gemensamt stöd till projekt i de europeiska regionerna
  • Jeremie : gemensamma europeiska resurser för mikroföretag till medelstora företag
  • Jessica : gemensamt europeiskt stöd till hållbara investeringar i stadsområden
  • Jasmine : gemensam insats för att stödja mikrofinansieringsinstitut i EU

Läs mer

Europeiska investeringsbanken English

Finansieringsprogram

EU regionalpolitik: Håll dig informerad