Navigation path

Additional tools

od A po Z

Európska investičná banka

Hlavnou náplňou Európskej investičnej banky, ktorá bola založená v roku 1958, je poskytovanie dlhodobých úverov. EIB je aktívna nielen vo všetkých členských štátoch, ale aj v ďalších 140 krajinách, s ktorými Únia uzavrela dohody o spolupráci. Banka úzko spolupracuje s inštitúciami EÚ na dosiahnutí hlavných cieľov Únie.

EIB poskytuje pôžičky verejným a súkromným subjektom na projekty v oblasti súdržnosti a konvergencie, podporuje malé a stredné podniky, environmentálne schémy, výskum, rozvoj a inovácie, ako aj projekty v oblasti dopravy a energetiky. Banka však neposkytuje granty.

V rámci politiky súdržnosti na obdobie 2007 - 2013 bolo vytvorených viacero finančných nástrojov:

  • JASPERS : Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch
  • JEREMIE : Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky
  • JESSICA : Spoločná európska podpora pre udržateľné investície v mestských oblastiach
  • JASMINE : Spoločná akcia na podporu mikrofinančných inštitúcií v Európe

Viac informácií

Európska investičná banka English

Finančné inžinierstvo

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá