Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Europese Investeringsbank (EIB)

De Europese Investeringsbank (EIB) is opgericht in 1958 als de EU-bank voor leningen op lange termijn. De EIB is actief in de hele EU evenals in ongeveer 140 landen over de hele wereld die samenwerkingsovereenkomsten met de EU hebben gesloten. De bank werkt nauw samen met de EU-instellingen om te helpen de belangrijkste EU-doelstellingen te realiseren.

De EIB leent geld aan de publieke en de particuliere sector ten behoeve van cohesie en convergentie, steun aan het midden- en kleinbedrijf, milieuregelingen, onderzoek, ontwikkeling en innovatie, evenals vervoer en energie. De bank verstrekt geen subsidies.

In het kader van het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013 zijn er verschillende financieringsinstrumenten ontwikkeld:

  • JASPERS : Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions
  • JEREMIE : Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises
  • JESSICA : Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
  • JASMINE : Joint Action to Support Microfinance institutions in Europe

Meer details

Europese Investeringsbank (EIB) English

Financiële instrumentering

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte