Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Eiropas Investīciju banka

Eiropas Investīciju banka (EIB), kuru nodibināja 1958. gadā, ir ES kredītiestāde, kas izsniedz ilgtermiņa aizdevumus. EIB aktīvi darbojas gan ES, gan vēl 140 citās pasaules valstīs, kas noslēgušas sadarbības nolīgumus ar ES. Banka cieši sadarbojas ar ES iestādēm, lai palīdzētu sasniegt galvenos ES mērķus.

EIB aizdod līdzekļus publiskajam un privātajam sektoram kohēzijas un konverģences jomā, lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus, vides aizsardzību, pētniecību, attīstību un inovāciju, kā arī transportu un enerģētiku. Banka nepiešķir dotācijas.

2007.-2013. gada kohēzijas politikai ir paredzēti vairāki finansēšanas instrumenti:

  • JASPERS : apvienotā palīdzība projektu atbalstam Eiropas reģionos,
  • JEREMIE : Eiropas apvienotie resursi mazajiem, vidējiem un mikrouzņēmumiem,
  • JESSICA : Eiropas apvienotais atbalsts ilgtspējīgiem ieguldījumiem pilsētu teritorijā,
  • JASMINE : kopīga rīcība mikrofinansēšanas iestāžu atbalstam Eiropā.

Plašāka informācija

Eiropas Investīciju banka English

Finanšu inženierija

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi