Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Europos investicijų bankas

Europos investicijų bankas (EIB) įsteigtas 1958 m. Jis Europos Sąjungoje teikia ilgalaikes paskolas. EIB veikia visoje ES bei apie 140 viso pasaulio šalių, sudariusių bendradarbiavimo susitarimus su ES. Bankas glaudžiai bendradarbiauja su ES institucijomis, padėdamas siekti svarbiausių ES tikslų.

EIB skolina lėšas viešajam ir privačiajam sektoriams sanglaudos ir konvergencijos sričių veiklai, remia mažąsias ir vidutines įmones, aplinkos programas, mokslinius tyrimus, plėtrą ir naujovių diegimą, transportą ir energetiką. Dotacijų bankas neteikia.

2007-2013 m. sanglaudos politikai vykdyti parengtos kelios finansinės priemonės:

  • JASPERS - Bendra parama projektams Europos regionuose remti;
  • JEREMIE - Bendri Europos ištekliai labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms;
  • JESSICA - Bendra Europos parama tvarioms investicijoms į miestų vietoves;
  • JASMINE - Bendras veiksmų planas mikrofinansų institucijoms Europoje.

Išsamiau

Europos investicijų bankas English

Finansų inžinerija

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos