Navigation path

Additional tools

Sanasto

Euroopan investointipankki

Vuonna 1958 perustettu Euroopan investointipankki (EIP) on Euroopan unionin elin, josta myönnetään pitkäaikaisia lainoja. EIP toimii kaikkialla EU:ssa sekä noin 140 muussa maassa, joilla on yhteistyösopimus EU:n kanssa. Se tekee tiivistä yhteistyötä EU:n toimielinten kanssa EU:n keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

EIP myöntää lainaa julkiselle ja yksityiselle sektorille koheesio- ja lähestymistavoitteiden, pk-yritysten tuen, ympäristöohjelmien, tutkimuksen, kehittämisen ja innovaation sekä liikenteen ja energian aloilla. Pankki ei myönnä avustuksia.

Vuosien 2007-2013 koheesiopolitiikkaa varten on otettu käyttöön useita rahoitusvälineitä:

  • JASPERS : Euroopan alueiden hankkeille annettava yhteinen apu
  • JEREMIE : Euroopan yhteiset resurssit mikro- ja keskikokoisten yritysten tukemiseksi
  • JESSICA : Euroopan yhteinen tuki kaupunkialueiden kestäviä investointeja varten
  • JASMINE : yhteinen toimi EU:n mikroluottolaitosten tukemiseksi.

Lisätietoja

Euroopan investointipankki English

Rahoitusjärjestelyt

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media