Navigation path

Additional tools

A–Y

Euroopa Investeerimispank

1958. aastal rajatud Euroopa Investeerimispank (EIP) on pikaajalisi laene andev Euroopa Liidu pank. EIP tegutseb kogu Euroopa Liidus ning 140 muus riigis, millel on ELiga koostöölepingud. Pank teeb tihedat koostööd ELi institutsioonidega, et aidata saavutada ELi põhieesmärke.

EIP annab laene avalikule ja erasektorile ühtekuuluvuse ja lähenemise valdkondades ning toetab väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid, keskkonnaprojekte, teadusuuringuid, arendustegevust ja innovatsiooni ning transpordi- ja energeetikaprojekte. EIP ei anna toetusi.

Ajavahemiku 2007-2013 ühtekuuluvuspoliitika raames on välja töötatud mitu rahastamisvahendit:

  • JASPERS : ühine abi projektide toetuseks Euroopa piirkondades
  • JEREMIE : Euroopa ühisressursid mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele
  • JESSICA : Euroopa ühine toetus linnapiirkondade jätkusuutlikele investeeringutele
  • JASMINE : ühisalgatus Euroopa väikerahastamisasutuste toetamiseks

Lisateave

Euroopa Investeerimispank English

Finantskorraldus

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis