Navigation path

Additional tools

A til Å

Den Europæiske Investeringsbank

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) blev grundlagt i 1958 som EU's bank for langfristede lån. EIB er aktiv i hele EU og omkring 140 lande verden over, som EU har indgået en samarbejdsaftale med. Den samarbejder med EU-institutionerne om at bidrage til EU's centrale mål.

EIB låner penge ud til den offentlige og den private sektor til projekter inden for samhørighed og konvergens, støtte til små og mellemstore virksomheder, miljøordninger, forskning, udvikling og innovation samt transport og energi. Banken giver ikke støtte.

Der er forskellige støtteinstrumenter under samhørighedspolitikken for 2007-2013:

  • Jaspersinitiativet : fælles assistance til projekter i de europæiske regioner
  • Jeremieinitiativet : fælleseuropæiske midler til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder
  • Jessicainitiativet : fælles europæisk støtte til bæredygtige investeringer i byområder
  • Jasmineinitiativet : fælles aktion om støtte til mikrofinansieringsinstitutioner i Europa.

Læs mere

Den Europæiske Investeringsbank English

Finansieringsteknik

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!