Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Evropská investiční banka

Evropská investiční banka (EIB), založená v roce 1958, je bankou Evropské unie, která poskytuje dlouhodobé půjčky. Působí v celé EU a také v dalších 140 zemích světa, jež uzavřely s Unií dohodu o spolupráci. Banka úzce spolupracuje s orgány EU a pomáhá tak dosažení hlavních cílů Unie.

EIB půjčuje peníze veřejnému i soukromému sektoru v oblasti, na niž se vztahuje politika soudržnosti a konvergence, podpory malých a středních podniků, ochrany životního prostředí, výzkumu, vývoje a inovací a také dopravy a energetiky. Banka nicméně neposkytuje granty.

V rámci politiky soudržnosti bylo pro období 2007-2013 vytvořeno několik finančních nástrojů:

  • JASPERS : Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech
  • JEREMIE : Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky
  • JESSICA : Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí
  • JASMINE : Společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě

Další podrobnosti

Evropská investiční banka English

Finanční inženýrství

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média