Navigation path

Additional tools

A till Ö

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

De europeiska grupperingarna för territoriellt samarbete ska underlätta och stimulera samarbete mellan länder och regioner i EU. De ska bland annat genomföra program som EU medfinansierar eller andra samarbetsprojekt över gränserna.

Grupperingarna är juridiska personer och för samman olika myndigheter från medlemsländerna. Medlemmarna är EU-länderna själva, regionala eller lokala myndigheter, föreningar eller andra offentliga organ. En gruppering måste ha medlemmar från minst två EU-länder.

Läs mer

Europaparlamentets och rådets förordning nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete pdf 115 KB] English

Regionkommittén English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad