Navigation path

Additional tools

od A po Z

Európske zoskupenia pre územnú spoluprácu (EZÚS)

Cieľom Európskych zoskupení pre územnú spoluprácu je uľahčovať a podporovať cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu v EÚ. Medzi ich úlohy patrí implementácia programov, ktoré boli spolufinancované z prostriedkov EÚ alebo iného projektu európskej cezhraničnej spolupráce.

Zoskupenia majú právnu subjektivitu a združujú orgány z viacerých členských štátov. Ich členmi môžu byť samotné členské štáty EÚ, regionálne alebo miestne orgány, asociácie alebo akékoľvek iné verejné orgány. Európske zoskupenia pre územnú spoluprácu musia mať členov aspoň z dvoch členských štátov EÚ.

Viac informácií

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce pdf 115 KB] English

Výbor regiónov English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá