Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Grupările europene de cooperare teritorială (GECT)

Obiectivul grupărilor europene de cooperare teritorială este de a facilita şi de a promova cooperarea transfrontalieră, transnaţională şi interregională în UE. Printre sarcinile GECT se numără punerea în aplicare a programelor cofinanţate de UE sau a proiectelor europene de cooperare transfrontalieră.

GECT au personalitate juridică şi reunesc autorităţi din mai multe state membre. Sunt constituite din state membre, autorităţi regionale sau locale, asociaţii sau alte organisme publice. Membrii GECT trebuie să provină din cel puţin două state membre.

Mai multe detalii

Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) pdf 115 KB] English

Comitetul Regiunilor English

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale