Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTS)

Europese groeperingen voor territoriale samenwerking moeten de grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking in de EU vergemakkelijken en promoten. Zij worden onder meer belast met de uitvoering van programma's die door de EU worden gecofinancierd of van andere Europese projecten voor grensoverschrijdende samenwerking.

In deze organisaties met rechtspersoonlijkheid zijn autoriteiten uit verschillende EU-landen vertegenwoordigd, bijvoorbeeld de EU-landen zelf of regionale of lokale overheden, verenigingen of andere overheidslichamen. De leden moeten uit ten minste twee verschillende EU-landen afkomstig zijn.

Meer details

Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) pdf 115 KB] English

Comité van de Regio's English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte