Navigation path

Additional tools

A sa Ż

Raggruppamenti Ewropej ta' Kooperazzjoni Territorjali (EGTC)

Ir-Raggruppamenti Ewropej ta' Kooperazzjoni Territorjali għandhom l-għan li jiffaċilitaw u jippromwovu l-kooperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u inter-reġjonali fl-UE. Xogħolhom jinkludi l-implimentazzjoni ta' programmi li qed jiġu kofinanzjati mill-UE jew kwalunkwe proġett Ewropew ieħor ta' kooperazzjoni bejn il-fruntieri.

Bħala entitajiet legali, l-EGTCs jgħaqqdu flimkien l-awtoritajiet minn varji Stati Membri. Il-membri tagħhom jistgħu jinkludu l-Istati Membri tal-UE nfushom, l-awtoritajiet reġjonali jew lokali, l-assoċjazzjonijiet jew kwalunkwe entità pubblika oħra. L-EGTCs irid ikollhom membri minn tal-inqas żewġ Stati Membri tal-UE.

Għal aktar dettalji

Ir-Regolament 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Raggruppament Ewropew ta' Kooperazzjoni Territorjali (EGTC) pdf 115 KB] English

Il-Kumitat tar-Reġjuni English

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a