Navigation path

Additional tools

Sanasto

Eurooppalaiset alueellisen yhteistyön yhtymät (EAYY)

Eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien tarkoitus on helpottaa ja edistää rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä EU:ssa. Niiden tehtäviin kuuluu EU:n yhteisrahoittamien ohjelmien ja muiden eurooppalaisten rajat ylittävien yhteistyöhankkeiden toteuttaminen.

EAYY:t ovat oikeushenkilöitä, ja viranomaiset saavat niiden kautta yhteyden kollegoihinsa EU:n eri jäsenvaltioissa. Yhtymien jäseniä voivat olla EU:n jäsenvaltiot, alue- ja paikallisviranomaiset, yhdistykset tai muut julkiset elimet. EAYY:ssä on oltava jäseniä vähintään kahdesta jäsenvaltiosta.

Lisätietoja

Eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006 pdf 115 KB] English

Alueiden komitea English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media