Navigation path

Additional tools

A til Å

Europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS)

De europæiske grupper for territorialt samarbejde skal lette og fremme det tværnationale, grænseoverskridende og tværregionale samarbejde i EU. De står bl.a. for at gennemføre programmer, der medfinansieres af EU, eller andre europæiske projekter om samarbejde på tværs af landegrænser.

Grupperne har status som juridiske personer og bringer myndigheder fra forskellige medlemslande sammen. Medlemmerne kan være EU-landene selv, regionale eller lokale myndigheder, sammenslutninger eller andre offentligretlige organer. De skal have medlemmer fra mindst to EU-lande.

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde pdf 115 KB] English

Regionsudvalget English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!