Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Evropské seskupení pro územní spolupráci se snaží zprostředkovávat a podporovat přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci v EU. Mezi jeho úkoly patří provádění programů, které jsou spolufinancovány z EU, a dalších projektů evropské přeshraniční spolupráce.

Jednotlivá seskupení ESÚS jsou právními subjekty a zahrnují orgány z různých členských států. Členem může být samotná členská země EU, regionální či místní orgán, sdružení nebo jakýkoli jiný veřejnoprávní orgán. ESÚS musí mít členy z nejméně dvou členských států Unie.

Další podrobnosti

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) pdf 115 KB] English

Výbor regionů English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média