Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Evropski sklad za ribištvo (ESR)

Evropski sklad za ribištvo, ki ima v obdobju 2007-2013 na voljo približno 3,8 milijarde EUR sredstev (po cenah iz 2006), podpira evropski ribiški in ribogojski sektor, ribiška območja ter ribolov v celinskih vodah. Financira operativne programe, ki jih pripravijo države članice v sodelovanju z lokalnimi in regionalnimi gospodarskimi in socialnimi partnerji iz ribiškega sektorja.

Operativne programe mora najprej odobriti Evropska komisija, ki preveri njihovo skladnost s cilji skupne ribiške politike (SRP), zlasti z njenimi gospodarskimi, okoljskimi in socialnimi vidiki. V obdobju 2007-2013 ima Evropski sklad za ribištvo štiri prednostna področja delovanja:

  • ukrepi za prilagoditev ribiške flote EU;
  • ribogojstvo, ribolov v celinskih vodah, predelava in trženje proizvodov ribištva in ribogojstva;
  • ukrepi v skupnem interesu, ki prispevajo k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike;
  • trajnostni razvoj ribiških območij.

Vas zanima več?

Evropski sklad za ribištvo in strukturni ukrepi

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji