Navigation path

Additional tools

od A po Z

Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH)

Fond, ktorý disponuje na programové obdobie 2007 - 2013 celkovým rozpočtom 3,8 miliardy, slúži na podporu európskeho rybného hospodárstva a akvakultúry, rybolovných oblastí a vnútrozemského rybolovu. Preto sa z prostriedkov tohto fondu financujú operačné programy navrhnuté členskými štátmi v spolupráci s miestnymi a regionálnymi hospodárskymi a sociálnymi partnermi aktívnymi v odvetví rybného hospodárstva.

Na to, aby mohol operačný program získať súhlas Komisie, musí byť v súlade s cieľmi spoločnej rybárskej politiky, pričom sa zohľadňujú jeho ekonomické, environmentálne a sociálne prvky. Počas obdobia 2007 - 2013 sa fond zameriava na štyri typy akcií:

  • opatrenia zamerané na reštrukturalizáciu rybárskej flotily EÚ
  • akvakultúra, vnútrozemský rybolov, spracovanie a marketing produktov rybného hospodárstva a akvakultúry
  • opatrenia v spoločnom záujme, ktoré prispievajú k cieľom spoločnej rybárskej politiky
  • udržateľný rozvoj rybolovných oblastí

Viac informácií

Štrukturálne opatrenia a EFRH

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá