Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Europees Visserijfonds (EVF)

Het Europees Visserijfonds (EVF), waarvoor in de programmeringsperiode 2007-2013 in totaal rond 3,8 miljard euro beschikbaar is, ondersteunt de Europese visserij- en aquacultuursector, visserijzones en binnenvisserij. Daartoe financiert het de operationele programma's van de lidstaten in overleg met de lokale en regionale economische en sociale partners in de visserijsector.

Om de goedkeuring van de Commissie te krijgen, moet een operationeel programma aan de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) voldoen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de economische, milieu- en sociale aspecten. In de periode 2007-2013 ligt de nadruk voor het EVF op vier soorten acties:

  • maatregelen voor de aanpassing van de EU-vissersvloot
  • aquacultuur, binnenvisserij, verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten
  • maatregelen van gemeenschappelijk belang die bijdragen tot de doelstellingen van het GVB
  • duurzame ontwikkeling van visserijzones

Meer details

Structurele maatregelen en het EVF

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte