Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF)

No Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF), kura kopējais budžets 2007.-2013. gada plānošanas periodā ir apmēram 3,8 miljardi eiro (2006. gada cenās), tiek atbalstīta Eiropas zivsaimniecības un akvakultūras nozare, no zivsaimniecības atkarīgo reģionu attīstība un zveja iekšzemes ūdeņos. No tā finansē darbības programmas, ko dalībvalstis izstrādājušas, konsultējoties ar vietēja un reģionāla līmeņa ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem zivsaimniecības nozarē.

Lai darbības programmu apstiprinātu Komisija, tai jāatbilst kopējās zivsaimniecības politikas mērķiem, ņemot vērā tās ekonomiskos, ekoloģiskos un sociālos aspektus. No 2007. līdz 2013. gadam EZF pievēršas šādām četrām galvenajām pasākumu jomām:

  • ES zvejas flotes optimizācija,
  • akvakultūra, iekšzemes zveja, zivsaimniecības un akvakultūras produktu apstrāde un tirdzniecība,
  • pasākumi kopējās interešu jomās, kas palīdz sasniegt kopējās zivsaimniecības politikas mērķus,
  • no zivsaimniecības atkarīgo reģionu ilgtspējīga attīstība.

Plašāka informācija

Strukturālie pasākumi un EZF

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi