Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Europos žuvininkystės fondas (EŽF)

Iš Europos žuvininkystės fondo (EŽF), kurio biudžetas 2007-2013 m. programavimo laikotarpiu yra apie 3,8 mlrd. eurų (2006 m. kainomis), remiamas Europos žuvininkystės ir akvakultūros sektorius, žvejybos rajonai ir vidaus vandenų žvejyba. Tuo tikslu iš jo finansuojamos veiklos programos, kurias valstybės narės parengia konsultuodamosi su vietos ir regiono ekonominiais bei socialiniais partneriais, susijusiais veikiančiais žuvininkystės sektoriuje.

Kad Komisija pritartų veiklos programai, pastaroji turi atitikti bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) tikslus, atsižvelgiant į ekonominius, aplinkos ir socialinius elementus. Nuo 2007 m. iki 2013 m. EŽF didžiausią dėmesį skiria keturioms veiklos kryptims:

  • ES žvejybos laivyno prisitaikymo priemonėms;
  • akvakultūrai, vidaus vandenų žvejybai, žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimui ir prekybai jais;
  • bendro intereso priemonėms, kuriomis prisidedama siekiant BŽP tikslų;
  • tvariai žvejybos rajonų plėtrai.

Išsamiau

Struktūrinės priemonės ir EŽF

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos