Navigation path

Additional tools

Sanasto

Euroopan kalatalousrahasto

Euroopan kalatalousrahastosta tuetaan Euroopan kalastus- ja vesiviljelyalaa, kalastusalueita ja sisävesikalastusta. Sen varoilla rahoitetaan toimenpideohjelmia, jotka jäsenvaltiot ovat laatineet yhteistyössä kalastusalalla toimivien paikallisten ja alueellisten talous- ja yhteiskuntaelämän osapuolten kanssa. Rahaston kokonaismäärärahat ohjelmakaudella 2007-2013 ovat noin 3,8 miljardia euroa (vuoden 2006 hintoina).

Toimenpideohjelmien on noudatettava yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteita, ja niissä on otettava huomioon yhteisen kalastuspolitiikan taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset näkökohdat. Euroopan kalatalousrahaston toiminnassa keskitytään kaudella 2007-2013 neljään toimintalinjaan:

  • toimenpiteet EU:n kalastuslaivaston mukauttamiseksi
  • vesiviljely, sisävesikalastus sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus ja kaupan pitäminen
  • yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteita edistävät, yhteistä etua koskevat hankkeet
  • kalastusalueiden kestävä kehitys.

Lisätietoja

Rakennetukitoimet ja Euroopan kalatalousrahasto

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media