Navigation path

Additional tools

A til Å

Den Europæiske Fiskerifond (EFF)

Med et samlet budget på ca. 3,8 milliarder euro (2006-priser) for programmeringsperioden 2007-2013 støtter Den Europæiske Fiskerifond (EFF) EU's fiskeri, akvakultursektor, fiskeriområder og ferskvandsfiskeri. Den finansierer således de operationelle programmer, der udarbejdes af medlemslandene i samråd med lokale og regionale arbejdsmarkedsparter og andre repræsentanter for fiskeriet.

For at blive godkendt af Kommissionen skal programmerne stemme overens med målene for den fælles fiskeripolitik og tage hensyn til de økonomiske, miljømæssige og sociale forhold. Fra 2007 til 2013 har fonden fire hovedindsatsområder:

  • foranstaltninger til tilpasning af EU-fiskerflåden
  • akvakultur, ferskvandsfiskeri, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter
  • foranstaltninger af fælles interesse, der bidrager til målene for den fælles fiskeripolitik
  • bæredygtig udvikling af fiskeriområder.

Læs mere

Strukturforanstaltninger og Den Europæiske Fiskerifond

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!