Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Evropský rybářský fond (ERF)

Evropský rybářský fond, který má pro programové období 2007-2013 k dispozici rozpočet v celkové výši téměř 3,8 miliard eur (v cenách z roku 2006), slouží k podpoře evropského odvětví rybářství a akvakultury, rybolovných oblastí a vnitrozemského rybolovu. Za tímto účelem financuje operační programy, které ve spolupráci s místními a regionálními hospodářskými a sociálními partnery zapojenými do odvětví rybářství připravují členské státy.

Operační program může být Komisí schválen, pokud s ohledem na ekonomické, environmentální a sociální prvky odpovídá cílům společné rybářské politiky (SRP). V období 2007 až 2013 se evropský rybářský fond zaměřuje na čtyři hlavní činnosti:

  • opatření s cílem přizpůsobit rybářské loďstvo EU současným podmínkám
  • akvakultura, vnitrozemský rybolov, zpracování produktů rybářství a akvakultury a jejich uvádění na trh
  • opatření společného zájmu, jež přispívají k cílům SRP
  • udržitelný rozvoj rybolovných oblastí.

Další podrobnosti

Strukturální opatření a evropský rybářský fond

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média