Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) podpira evropsko politiko razvoja podeželja. Financira programe razvoja podeželja v državah članicah in regijah EU. Programe pripravlja Evropska komisija skupaj z državami članicami. Pri tem upošteva strateške smernice za politiko razvoja podeželja, ki jih sprejme Svet, in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnih strateških načrtih.

V programskem obdobju 2007-2013 ima sklad tri splošne cilje:

  • izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva;
  • izboljšanje okolja in podeželja;
  • izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Kohezijska politika ima pomembno vlogo pri gospodarski obnovi podeželja in tako dopolnjuje ukrepe, ki jih financira EKSRP.

Vas zanima več?

Politika razvoja podeželja 2007-2013

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji